זימון לישיבת הנהלת מתיישבי דברת 5.2020

ועד אגודה קהילתית מתישבי דברת (11/03/2020 11:46)

מסמכים מצורפים להודעה זו: