רפת דברת

פועלת היום בשותפות עם רפת מולדת שביחד נקראות רפת צבאים, נמצאת במולדת.
הרפת המשותפת מייצרת למעלה מ-8 מליון ליטר חלב.
הרפת מופעלת בשותפות החל משנת 2001 ועובדים בה  חברי/ות מדברת וממולדת
יחד עם צוות שכיר.

בדברת הוקמה הרפת טרם עליית הישוב לקרקע בשנת 1941 .

תמונות מצורפות להודעה זו: