פרדס דברת

פרדס דברת מונה היום 460 דונם בקירוב ,זנים - אשכולית לבנה, אשכולית אדומה ,קליפים ,פומלית ואור.
 

סיפור הפרדס בדברת מתחיל ב-1960 אז לאחר ויכוח משקי מקיף הוחלט 
על נטיעת פרדס ובמהלך 3 שנים ניטעים 190 דונם ראשונים.
 

תמונות מצורפות להודעה זו: