רפת דברת

 | עדכון אחרון: 05/09/2016 21:56

פועלת היום בשותפות עם רפת מולדת שביחד נקראות רפת צבאים, נמצאת במולדת.
הרפת המשותפת מייצרת למעלה מ-8 מליון ליטר חלב.
הרפת מופעלת בשותפות החל משנת 2001 ועובדים בה  חברי/ות מדברת וממולדת
יחד עם צוות שכיר.

בדברת הוקמה הרפת טרם עליית הישוב לקרקע בשנת 1941 .

תמונות מצורפות להודעה זו:

רפת 5רפת 4רפת 3רפת 2רפת 1
קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il