אפרים קדרון 

ה‘ באב תרע"ט א‘ בטבת תשנ"ו
23/12/1995 - 01/08/1919

הנזו נולד בוינה. כבר בגיל צעיר הצטרף לתנועה. ב- 1938 עלה ארצה עם חבריו והלך איתם לאורך כל הדרך,
כפר החורש,מדורות,זרעים,דברת. ב-1949 ,נשא לאישה את ציפורה,מאז שותפתו המסורה ובמשך השנים נולדו הבנים,עודד,אילן ורונן. הנזו היה תמיד בין הדמויות הבולטות בתוכנו, רכז קניות,גזבר, הקמת המנפטה הראשונה באזור, מנהל הראשון בפונדק. אח"כ היה הנזו חמש שנים גזבר סמינר הקיבוצים באורנים ובתל-אביב. ניהל תקופה קצרה את י.ת.ד. ושב לגזברות סמינר הקיבוצים בתל-אביב. למרות שמרכז פעילותו של הנזו הייתה בתחום הכספי-כלכלי, היה פעיל גם במכלול חיי דברת בכל תחומיה. למרות עיסוקיו הרבים מסירותו לשפחתו הייתה בראש מעייניו. הוא נפטר לאחר שנים של סבל

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il