יעקב ברג 

כ"ו באייר תשי"א כ‘ בתשרי תשל"ד
16/10/1973 - 01/06/1951

קובי נולד בדברת, בן שלישי למשפחת ברג. מגיל צעיר בלט מאוד בלימודים,השתתף במחנות לנוער שוחר מדע ואף נסע במסגרת זו למחנה באנגליה. עם תום לימודיו, שירת כחיל השריון. עם שחרורו שב למשק והשתלב בו תוך פעילות בתחומים רבים. יחד עם פעילותו הרבה, לא החסיר גם את הלימודים.
שאף ללימודים גבוהים.
עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים , נקטעו התוכניות, קובי גויס, נלחם בסיני ונפל לאחר עשרה ימי
לחימה, כשפינה פצועים בנגמ"ש שלו. לזכרו מתקיימת בדברת מדי שנה אליפות הברידג‘ של התנועה
הקיבוצית.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il