חיים וייס 

ג‘ בטבת תרס"ח ט‘ בתשרי תש"ך
11/10/1959 - 08/01/1908

יליד וינה. היה בין נוסעי "פטריה" ובנס ניצל מהפיצוץ. אחרי המעצר בעתלית, הצטרף
לזרעים ועבד במחלבת תנובה בתל-יוסף במשך חמש שנים. אחרי שה, שב, חיים, למקצועו
הישן, והתחיל לעבוד בהנהלת חשבונות עד ימיו האחרונים.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il