טקלה קוסמן 

תר"ן א‘ באלול תשל"ז
15/08/1977 - 03/07/1890

אמם של דוד ואברהם קרן

סבתא קוסמן נולדה במחוז וסטפליה, גרמניה המערבית. ב- 1919 נישאה לעו"ד פריץ קוסמן. ב- 1933 נאלץ בעלה להפסיק את עבודתו והיא נרתמה לפרנסת המשפחה. ב- 1939 היגרה לאנגליה ועבדה שם כעוזרת בית. לאחר מכן עברה ללונדון ועזרה בארגון ובהנהלה של מוסדות לטיפול בפליטים יהודים מגרמניה. אחרי המלחמה נודע לה שבנה הבכור ניספה באושוויץ והחליטה שמקומה בארץ ישראל אצל שני בניה.עלתה ארצה ב- 1947 וחיה בתוכנו עד יום מותה. מהורי החברים הראשונים. חיה בתנאים הפרימיטיביים של זרעים וראשית דברת ועבדה בכל עבודה קשה, במטבח, אחרי זה סימנה במשך שנים רבות בגדים למחסן ילדים.הייתה מעורה מאוד בחיי הארץ והקיבוץ, שותפה מלאה לנו בימי שמחה ואבל. כמעט עד פטירתה המשיכה בעבודתה ושמרה על צלילות דעתה.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il