מאירה ריכנברגר 

ז‘ באדר תרפ"ג כב‘ בתמוז תש"ח
29/07/1948 - 23/02/1923

נולדה בהולנד. ב- 1946 עלתה ארצה בעליה הבלתי לגלית והייתה בגרעין הכשרה
בשדה נחמיה (חוליות), שם קיבלה הכשרתה כרפתנית. ברפת עבדה גם בזרעים ובדברת.
בימים הקשים של מלחמת השחרור, שלחה יד בנפשה.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il