מיכה לווין 

ט‘ בניסן תרפ"ב כג‘ בתמוז תשמ"ד
23/07/1984 - 02/04/1922

נולד בעיר גוטה,גרמניה. ב- 1936 והוא בן 14 , הצטרף להכשרה חקלאית כחניך "מכבי הצעיר", והגיע ב- 1938 
במסגרת עלית הנוער לכפר יחזקאל. מיכה היה מחונן בשילוב כישורים נפלא של ידיים ברוכות וכוח אינטלקטואלי.
בדברת , הדריך. חברות נוער עולה. בשליחות של "איחוד הבונים", שהה שנתיים וחצי בדרום אמריקה. עם שובו, התמסר להוראה, בבית הספר היסודי, ב"עמק המערבי" וב"מרכז הטכנולוגי".
בשנת 1982 נבחר כגזבר הקיבוץ ושלט במהירות וכשרון גם במקצועו החדש. בעת מצוקת ביטחונית שימש,מיכה, רב"ש, ונטל על עצמו את ארגון האוכלוסייה והדאגה לה.
מיכה נפצע קשה בתאונת דרכים בשובו מעבודתו הגזברית בתל-אביב. הכרתו לא שבה אליו והוא נפטר ב- 23.7.84

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il