שלמה פלט 

טז‘ בחשון תרפ"א ג‘ באב תשנ"ג
21/07/1993 - 28/10/1929

שלמה נולד בלייפציג, גרמניה. בגיל צעיר מאוד הצטרף לתנועת הנוער "הבונים". ב- 1938 עלה ארצה
במסגרת "עליית הנוער" והגיע לכפר יהושע, עם חברה זו ממשיך כל חייו, לאשדות יעקוב,זרעים ולדברת. ב- 1943 נשא לאישה את שלומית וב- 1949 נולד בנם היחיד,רפי. תחילה, עבד בענף הצאן. ממקימי ענף הפרדס ומרכזו במשך שנים, מכירת פרי בדוכן ופונדק,מחסנאי ב"פרי העמק", בהמשך עובד ומרכז תחנת הדלק, עבודה ב"י.ת.ד." וב"מ.ד.ט." כיהן כמזכיר והיה חבר בועדות רבות ושונות. טיפל בקבלת פצויים אישיים מגרמניה ואוסטריה, והרנטות הראשונות. בכל תפקידיו בלטה גישתו החברית – מבלי להפר את עקרונותיו.
לא נכנע למחלתו, צוחק,מחייך ועובד עד יומו האחרון.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il