יוסף שטדלר 

כג‘ באלול תרפ"ב ה‘ בתמוז תש"ח
12/07/1948 - 16/09/1922

עלה ארצה ב-1939 והיה בחברת נוער בתל-עדשים. משם הצטרף למדורות. התגייס למחלקה
הגרמנית של הפלמח. עם פרוץ המאורעות לפני מלחמת השחרור, מגויס, כמפקד פלוגת חי"ש
בגוש חרוד, נפגע בפניו, אך הוסיף לפקד, כדור שני פצעו פצע מוות בפעולת מזאר ליד הכפר
ערבונה על הגלבוע.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il