אורי פריד 

ל‘ בסיוון תר"פ ה‘ בתמוז תש"ח
12/07/1948 - 16/06/1920

יליד וינה,עוד בהיותו נער היה אורי בין פעילי מכבי הצעיר. עלה ארצה ב- 1938 עם
קבוצת המעפילים הראשונה. היה מחברי הגרעין בכפר החורש. איש המחלקה הגרמנית.
עם אנשיה הצטרף לבריגדה בצבא הבריטי,פעיל בשטח ההעפלה ונשאר בשליחות זו בגולה.
באפריל 1947 שב ארצה עם ז‘נט, אשתו לעתיד. עם פרוץ המאורעות, אורי מא"ז בזרעים.
אחרי העברתה הסופית של הקבוצה לדברת, אורי מתגייס לחטיבת השריון ומשתתף בקרב
על כיבוש לוד. בהדריכו את גדודו חזרה עלתה מכוניתו על מוקש, ואורי מת מפצעיו.
כ- 10 ימים לפני נפילתו נולד חיים,בנו.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il