עמוס שחר 

כ"א בחשוון תש"ח כ"ו באייר תשכ"ז
05/06/1967 - 04/11/1948

עמוס נולד בקבוץ שדה נחמיה. לפני כניסתו למצוות התייתם עמוס מאמו. ארבע שנים עברו
כאשר אביו הקים עם לאה משפחה בקבוצת דברת.לא עברו ימים רבים ועמוס היה "בבית".
את מקומו בחברה כבש באישיותו הנוחה,במסירותו ובאהבתו לאדמה. למד בבית הספר הטכני
של חיל אויר ובו גם עשה את תקופת הטירונות. מעולם לא סיפר על קשייו ובעיותיו.
ימי הכוננות ערב מלחמת ששת הימים עברו עליו בצפון סיני. נפל בצהרי היום הראשון של
המלחמה כאשר ניסו לחלץ חברים פצועים מטנק בוער. הובא לקבורה בדשה נחמיה.
מועדון חברת הילדים הוקם לזכרו.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il