בועז בראל 

ט"ז בשבט תש"ט י"ד בסיוון תשכ"ט
31/05/1969 - 15/02/1949

בועז נולד והתחנך בדברת במסלול הרגיל. הדריך את חברת הילדים באחראיות ורצינות
רבה. יצא לשנת שירות כמדריך בתנועת הצופים. אהוב ואהוד על כולם. לקראת סוף שנת
השירות,תקפה המחלה את בועז, והוא נפטר לאחר ייסורים ארוכה.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il