אברהם קרן 

א‘ בתשרי תרפ"א יב‘ בסיון תשמ"ח
28/05/1988 - 29/09/1924

אברהם נולד בוופרטל- אלברפלד (גרמניה המערבית). קיבל את חינוכו הציוני בתנועת "מכבי הצעיר".
תקופת השואה עברה עליו במסתור ברוטרדם (הולנד). ב- 1946 עלה ארצה באחת האוניות הבלתי
לגליות האחרונות. באביב 1947 הצטרף לאחיו,דוד, בזרעים-דברת. ב- 1962 אברהם הקים משפחה
עם שמחה. בקבוצה עסק במלאכות שונות ומגוונות ,נגריה,חצר,מספוא ותברואה. הוא נשא בהתמדה
ומסירות שורת תפקידים קיבוציים, מרביתם אחרי שעות העבודה,ועדתדירות,קליטה,הספקה קטנה (שרותון).
ענייני הקיבוץ תמיד נגעו ללבו. למרות מחלתו, המוות בא בהפתעה מוחלטת.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il