עלי פטרמן 

א‘ בטבת תרפ"א כ"ח בסיוון תשס"ג
01/05/2003 - 12/12/1920

עלי נולד בלייפציג, גרמניה. אביו לא היה ציוני אך לא מנע מבניו להצטרף לתנועה ציונית. עלי נכנס לתנועת "הבונים" בגיל 8 . במסגרת התנועה יצא להכשרה בה ספג את ראשית ידיעתו בחקלאות. וב- 1937 עלה עלי ארצה, קודם הגיע לכפר יהושע, לאחר מכן אשדות יעקב, זרעים ולבסוף לדברת. בזרעים על גידל ירק להזנת הפרות וגן ירק להזנת החברים. עם עליית על הקרקע בדברת המשיך עלי בעבודות החקלאות. גידול כותנה,מלונים.
כ- 14 שנים היה עלי מרכז השלחין וכ- 13 שנה היה מרכז משק בקדנציות שונות. ניהל את מפעל "הדרן". אחרי זה קיבל על עצמו את ענף הנוי והוא כבר אחרי גיל 60 . עלי ממייסדי קב. דברת הלך מאתנו אחרי מחלה קשה, נפטר בביתו כאשר רות, אשתו, אם שלושת ילדיו, יאיר, ורד ורחלי, מטפלת בו במסירות אין קץ.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il