שולמית בירנבאום 

כ"ט בחשוון תרפ"ו כ"ח באדר תשל"ח
06/04/1978 - 16/11/1925

שולמית נולדה בשטטין, אז גרמניה המזרחית עם עלית היטלר לשלטון, התמוטט עולמה של המשפחה.
שולמית הגיעה להכשרה כשהיא עדיין צעירה מאוד. עם הזמן הפכה ההכשרה למחנה עבודה, עבודת כפיה.
אחרי כן נשלחו לאושוויץ. ליכוד הקבוצה, הדאגה אחת לשניה הם אשר נתנו את הכוח להשרד. מיד עם
סיום המלחמה, עלתה ארצה, הגיעה להכשרה לרמת דוד, אחר כך לזרעים. כאן הקימה משפחה ביחד 
עם ללי (חיים)וילדה את שתי בנותיה. מסירותה לעבודה הייתה לשם דבר. שנים עבדה בחקלאות ואחרי זה
בתפירת מכנסיים. פעילה בוועדות שונות, תמיד מוכנה לעזור לנזקק. שולמית נלחמה במחלתה בכל
העקשנות האופיינית לה, אך זו הייתה לבסוף חזקה ממנה, והיא נפטרה אחרי סבל רב והיא עדיין צעירה ברוחה.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il