מאיר בונדי 

ט"ז בשבט תרפ"ג ג‘ באדר ב‘ תש"ח
14/03/1948 - 02/02/1923

יליד אוסטריה, עם עליתו התחנך בשדה יעקב והיה חבר בקבוצת שלוחות. התגייס
לחייל הנהגים בצבא הבריטי ושם בא במגע עם חברי קבוצתנו ששרתו באותה יחידה
והשתתף בהקמת הגרעין הקבוצתי ואיתו בא לקבוצתנו. ב- 1947 התגייס לפלמח.
עם פרוץ המאורעות שקדמו למלחמת השחרור, העבירו אותו לנגב, אחראי למכוניות,
באחת השיירות שהובילה הספקה לבית אשל הנצורה, עלה על מוקש ונורה ע"י צלפים.
נקבר במשאבי שדה.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il