טובה אשל 

כז‘ בטבת תרפ"ג יט‘ בשבט תשכ"ז
30/01/1966 - 15/01/1923

ילידת לונדון. בתקופה שלפני קום המדינה יצאה טובה עם קבוצתה מתנועת "ברית חלוצים
דתיים", לדרום צרפת למחנה של פליטי השואה ויחד איתם עלתה ארצה. תחילה הגיעה
להכשרה לקיבוץ יבנה ולאחר מכן לקחה חלק בייסוד קב. לביא. לאחר מכן הגיעה לדברת.
וכאן נשארה והקימה את משפחתה. הייתה לאמה מסורה לחדווה ועמיר.
נפטרה לאחר מחלה קשה.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il