חנה נאור 

כ"ז בחשוון תר"פ ג‘ בכסלו תשס"א
30/11/2000 - 20/11/1919

חנה נולדה בעיירה הונגרית,"קורמנד",קרוב לגבול האוסטרי. משפחתה עברה לאוסטריה, בה היא גדלה עד 1938, אז חזרו ל"קורמנד" . הצטרפה ל"השומר הצעיר". מאמציה לעלות ארצה כמעפילה נכשלו. ב- 1944 כל משפחתה נספתה במחנות הריכוז. חנה צורפה ל"מצעד המוות". חנה לא איבדה את הרצון לחיות,כך הצליחה לברוח. ב- 1949 הצליחה לחצות את הגבול האוסטרי ובדצמבר 1949 הגיע ארצה, אל בית אחותה, היחידה שנשארה בחיים. שלוש שנים חייתה בנתניה, ב-1953 נישאה לבן והצטרפה לדברת ונולדו הבנים דרור וירון. 
עבדה במחסן הבגדים ובמתפרה עד 1973 . בין השנים 1973/85 עבדה בפונדק. כ- 10 שנים במחסן הבגדים ומשנת 1995 עד מות בעלה, בארכיון. חנה נפרדה מהחיים בשינה, בלי להטריח את הסובבים אותה,בצנעה האופיינית לה.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il