הינדה ליפשיץ 

תרנ"ח טו‘ בחשוון
06/11/1968 - 02/04/1898

אמה של צילה ארנון

סבתא ליפשיץ נולדה בכפר ליד "בירז", ליטא. ב- 1920 הכירה את חיים ונישאה לו. דרכיהם נקשרו והיא עברה איתו את כל תחנותיו, כעולים חדשים ב-1925 , לאחר מכן שנים רבות בברזיל ושוב כעולים ב-1953 . תחילה בברור חיל ולאחר מכן שנים רבות בדברת. סבתא הייתה "יידישע מאמע", טובת לב, מסורה עד בלי די, עם אחריות ודאגה לא רק למשפחתה, אלא לכל קרוביה. ניחנה בחכמת חיים מיוחדת,
יוזמה ואומץ לב ומרץ. מיד עם בואם לדברת זכו בני הזוג ליחס חם מצד כל החברים והילדים. הוענק להם התואר "סבא" ו"סבתא ליפשיץ". ילדינו אהבו מאוד את סבתא ליפשיץ, וזכרו אותה כסבתא אוהבת ודואגת.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il