זאב אשל 

ב‘ בניסן תרע"ו יג‘ באלול תשנ"ב
11/09/1992 - 05/04/1916

זאב נולד בוינה,אך ילדותו ונעוריו עברו עליו בכפר קטן. ב- 1934 עברה המשפחה לוינה וזאב
הצטרף ל"מכבי הצעיר" ותפס מקום מרכזי בתנועה. ב- 1939 עלה ארצה והצטרף לאחיו בנימין (מוגלי)
ולחבריו מוינה, למדורות והלך איתם בהמשך הדרך לזרעים ולדברת. ב- 1948 נבחר למזכיר פנים.
בתקופה זו הגיעה אלינו טובה. ב- 1952 נישאו ונולדו חדווה ועמיר. תחילה עבד זאב, במטעים וגם
ריכז את הענף. אחרי פטירת טובה, שיקם את חייו ע"י פעילות קבוצתית ולאחר מכן נישא שנית לאביבה, חברתו נאמנה לחיים. עם הקמת הפונדק, אחראי למח‘ הפרי, ארוחות, מזכרות.
את מימושו האישי מצא בלימודים ובמילוי תפקידים קיבוציים.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il