אלי שויאר 

ב‘ בניסן י"ב באלול תשל"ג
09/09/1973 - 27/03/1922

אלי נולד במיינינגן (גרמניה המזרחית) . חניך מכבי הצעיר מילדותו. בגיל 15 יצא להכשרה
חקלאית ועלה ארצה ב- 1938 . ב- 1941 התגייס ליחידות העבריות לתובלה (בצבא הבריטי).
ב – 1946 השתחרר מהצבא הבריטי וחזר לזרעים. זמן מה אחרי זה נשא את רות לאשה
והקים את משפחתו. במלחמת השחרור שירת בגדוד הג‘יפים ונטל חלק במבצע "דני" ובקרבות
בדרום. עם שובו הביתה קיבל אלי על עצמו תפקידים מרכזיים בחיי הקבוצה ביניהם שימש כמזכיר
שלוש קדנציות ותפקיד זה מילא גם בעת פטירתו. קובץ החלטות הקבוצה (נוהל ונוהג) הוקדש
לזכרו.

קיבוץ דברת, קיבוץ דברת ד.נ יזרעאל 19325
טל: 04-6599547, פקס: 04-6492437, דוא"ל: tova-dav1@davrat.org.il